Bize Ulaşın:0282 652 49 17
İnşaat sektöründe sanayi, konut, tarımsal, turizm vs. amaçlı yapılacak olan yapılarla ilgili olarak:
1) Tüm projelerin yapılması veya yaptırılması (mimari, statik, mekanik, elektrik, zemin etüdleri, harita aplikasyon Tus işleri),
2) Yapı denetim sürecini yöneterek ilgili kurumdan inşaat ruhsatının alınması,
3) İmalat esnasında gerekli kontrollerin yapılması,
4) İnşaat tamamlandıktan sonra “Yapı Kullanım İzin Belgesi” (iskân) alınmasının sağlanması,
Olarak tanımlanabilir.